Thursday, April 30, 2009

Tanda Pangkat PDRM

Polis Diraja Malaysia mempunyai 16 peringkat pangkat mengikut 2 kategori, iaitu kumpulan Pegawai Kanan Polis bermula dari pangkat Inspektor sehingga Inspektor General Polis, dan Kumpulan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel.
Kumpulan Pegawai Kanan Polis terbahagi kepada 2 kelompok di mana pegawai berpangkat Penolong Penguasa Polis ke atas diklasifikasikan sebagai Pegawai Polis Diwartakan manakala Pegawai Polis berpangkat Inspektor dan Ketua Inspektor pula dikenali sebagai Pegawai Polis Tidak Diwartakan. Selain itu, Pegawai Kanan Polis juga boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu Kumpulan Pertengahan (ACP - IGP), Kumpulan Diwartakan (ASP - SUPT) dan Kumpulan Tidak Diwartakan (INSP - C/INSP).
Peringkat Pegawai Rendah Polis dan Konstabel pula bermula dari pangkat Konstabel sehinggalah ke pangkat Sub-Inspektor. Pangkat Korperal sehinggalah ke pangkat Sub-Inspektor juga dikenali sebagai Pegawai Subordinat.
Berikut adalah senarai istilah pangkat-pangkat yang terdapat dalam PDRM :-

Pegawai
Pegawai Tertinggi (IGP - DIGP)
Inspector General of Police
Ketua Polis Negara

Deputy Inspector General of Police
Timbalan Ketua Polis Negara

Pegawai Pertengahan (CP - ACP)
Commissioner of Police

Pesuruhjaya PDRM
Deputi Commissioner of Police I

Timbalan Pesuruhjaya PDRM
Senior Assistant Commissioner of Police I

Penolong Pesuruhjaya Kanan Pertama PDRM
Senior Assistant Commissioner of Police II

Penolong Pesuruhjaya Kanan Kedua PDRM
Assistant Commissioner of Police

Penolong Pesuruhjaya PDRM
Pegawai Diwartakan (SP - K/ASP)

Superintendant of Police
Penguasa PDRM

Deputy Superintendant of Police I
Timbalan Penguasa PDRM

Assistant Superintendant of Police I
Penolong Penguasa PDRM

Cadet Assistant Superintendant of Police I
Pegawai Kadet Penolong Penguasa PDRM

Pegawai Kanan Tidak Diwartakan (Inspektor Percubaan - Ketua Inspektor)
Chief Inspector of Police

Ketua Inspektor PDRM
Inspector of Police

Inspektor PDRM
Cadet Inspector of Police

Inspektor Percubaan PDRM

Anggota Pangkat Rendah (Rank and File, RF)

Sub Inspector of Police
Sub Inspektor PDRM
Sargeant Major of Police
Sarjan Mejar PDRM
Police Sargeant
Sarjan PDRM
Police Corporal
Koperal PDRM
Police Lance Corporal
Lans Koperal PDRM
Police Constable
Konstabel Polis
Related Posts with Thumbnails