Thursday, April 30, 2009

JABATAN SIASATAN JENAYAH.

Jabatan ini terlibat dengan dengan penyiasatan, penangkapan dan pendakwaan bagi jenayah-jenayah yang keganasan terhadap manusia (seperti pembunuhan, samun dengan senjata api, rogol dan kecederaan) dan jenayah harta benda (seperti kecurian dan pecah rumah). Selain itu jabatan ini menguatkuasakan Undang-Undang berhubung perjudian, maksiat dan kongsi gelap di Malaysia.

Fungsi:-


Mengendali penyiasatan dan pengesanan jenayah

Menangkap dan mendakwa pesalah-pesalah

Menguatkuasakan Undang-Undang berhubung perjudian, maksiat dan kongsi gelap Bahagian/Cawangan


D1 - Bahagian Pentadbiran
D2 - Pendaftaran Rekod Jenayah
D3 - Bahagian Naziran
D4 - Bahagian Unit Rekod Perangkaan
D5 - Bahagian Pendakwaan/Undang-undang
D6 - Bahagian Bantuan Teknik
D7 - Bahagian Kongsi Gelap/Perjudian/Maksiat
D8 - Bahagian Siasatan/Perancangan
D9 - Bahagian Siasatan Khas
D10 - Bahagian Makmal Forensik
D11 - Bahagian Siasatan Seksual
D12 - Bahagian NCB/Interpol

Jabatan Siasatan Jenayah diketuai oleh Komisioner Polis (CP)

Related Posts with Thumbnails